متن آهنگ ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم محمدرضا شجریان

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم
همراز عشق و هم نفس جام باده ایــم
بر ما بَسی کمان مَلامت کشیده اند
تا کار خود به ابروی جانان نهاده ایــم
چون لاله می مبین و قَدح در میان کار
این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایــم
کار از تو میرود مددی اِی دلیل راه
که انصاف میدهیم و زِ رَه افتاده ایــم
اِی گُل تو دوش داغ صبوحی کشـیده ای
ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟؟
نقش غلـط مبین که همان لوح ساده ایــم

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام <<ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم>>

آهنگ جدید حامد همایون به نام «کسی به چشم نمیاد از همه مهمتری»

آهنگ جدید یوسف زمانی به نام «نمیدونم چه حسیه که امشب دارم»

آهنگ جدید حمید عسکری به نام «آب از آب تکون نمیخوره برو»

آهنگ جدید سینا پارسیان به نام «قسم آخر»

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم»

آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام «غنچه های سرخ»

آهنگ جدید سامان جلیلی به نام «چی آوردی به روزم بگو تا کی باید بسوزم»

شجریان ,محمدرضا ,داده ,سرخوشان ,آهنگ ,محمدرضا شجریان ,جدید محمدرضا ,آهنگ جدید ,جدید محمدرضا شجریان
مشخصات